Skulle Modesty varit lik Jesus i allt skulle serien bli ganska tråkig. För det första är det en väsentlig del av serien att Modesty och Willie dras in i äventyr och motiveras som de gör. För det andra är storyn om Jesus redan berättad ur lite olika vinklar av fyra herrar bra mycket mer kompetenta än Peter O’Donell på att skriva om hans liv, nämligen Matteus, Markus, Lukas och Johannes, i Bibeln.

Men jag kan inte avsluta denna jämförelse mellan Jesus och Modesty utan att visa lite av hur verkligheten överträffar dikten.

För det första: Modesty och Willie saknar förståelse för hur viktig kroppen är och hur djupt den sexuella föreningen når. Att lägga all djuphet i mänskliga relationer till ett själsligt plan, men ha sex, i stort sett inte som något mer än en kul aktivitet bland andra, det är att gå miste om något. Modesty och Willie har mycket sex, men de missar dess djupaste mening - att bli “ett kött”. Om de hade värderat det högre hade deras liv varit ännu rikare. Att minska sina sexuella kontakter till en enda partner är därför inte att gå miste om något, utan att vinna den rikedom som bara trohet kan ge dig.

För det andra: Jesus har bättre kraftkällor. Yoga, mantran, synskhet och annat som utnyttjas av Modesty och Willie är som att dricka ur en grumlig vattenpöl, när man är bosatt vid Ramlösa brunn. I seriens förenklade värld fungerar Modestys andlighet utan anmärkning, men i verkligheten är det både mer komplicerat och ändå ganska enkelt. Kraft hämtas lämpligen i relationen med Gud, inte i tekniker för att domptera olika slags energier.

För det tredje: Modesty och Willie har inte lärt sig “för intet” principen. Jesus sa till sina lärjungar: “Ni har fått för intet, så ge för intet!” Det hedrar Modesty hur hon betalar sina skulder. Men det finns något än bättre: Nåd. Att ge utan att vara skyldig, att ge utan att få betalt. Gud ger till oss utan att vara skyldig oss det, utan att vi förtjänat det - ja, trots att vi förtjänat motsatsen! Den enda som Modesty tillämpar den principen med är Willie - och som det lyfter deras relation!

För det fjärde: Jesus har inte lagt ner sitt Network. Han har varken fått nog av oss eller hittat något annat att göra. Den kristna församlingen är en plats där alla kan få vara med och tjäna ledaren, Jesus, utifrån sina förutsättningar, sina talanger och med den kraft Jesus själv ger med sin Helige Ande.

Församlingen är gemenskap och uppmuntran, och dessutom har den ett uppdrag, en mission, som det sannerligen kan vara spännande att delta i.

Men den viktigaste skillnaden tycker jag ändå är att medan Modesty ibland låtsas dö, för att lura sina motståndare, ja till och med verkar helt död med hjälp av yogateknik, medan Jesus faktiskt dog. Flera gånger får Modesty sina motståndare att tro att hon redan dött, för att sedan komma tillbaka och besegra dem. Men det finns de som tror att det Jesus gjorde på korset var ungefär samma sak - att han skendog, eller försatte sig i någon dödsliknande trance.

Det gör Modesty i episoden “Idaho George” och det går nästan att göra i verkligheten. I serien undgår hon att avrättas genom att försätta sig i en så djup trance att hon inte längre andas eller har någon kännbar puls. Forskare jag hört tala om detta säger att det inte fungerar som det beskrivs i serien, med bara ett par hjärtslag i minuten, utan genom att hjärtat och andningen skruvas upp så att varje enskilt hjärtslag och andetag inte längre går att märka.

Men när Jesus korsfästs tillåtets han knappast koncentrera sig på meditation. Han knuffas mellan förhör, piskas och slås, tvingas bära tvärbjälken i korset, för att till sist spikas fast på det. Inte direkt läge att praktisera yogatekniker om man säger så. När Jesus dör så ränner man också ett spjut i sidan på honom för att förvissa sig om att han avlidit. Ut rinner en klar vätska och blod, vilket rent medicinskt tyder på att kroppens vätskor har börjat samla sig som de gör när man dött.

Från samtiden förekommer inga tecken på att någon trott att Jesus överlevde sin avrättning. De som inte ville tro på hans uppståndelse från de döda ifrågasatte den, men inte Jesu död. Så i och med uppståndelsen har Jesus inte bara lurats med hjälp av döden, eller lurat döden i sig - han har besegrat döden! Den fienden är Modesty inte i närheten av att rå på. Tala om att verkligheten överglänser dikten.

Den avgörande skillnaden