Men den avgörande punkten i Modestys och Willies förhållande är inte vad Modesty gjort för Willie, eller att han lyder henne, utan hur de känner varandra. De är inte bara bekanta, de har ingående kännedom och en mystisk kontakt. De är förenade.

På det här sättet lär man bara känna någon som man har en rik historia tillsammans med. Som man gått igenom eld och vatten med, som man tvingats lita på för sitt liv, som man utlämnad till och utgiven för.

“Den som förenad med Herren är en ande med honom.“ (Kor 6:17)

Det finns en tradition som beskriver den troendes relation till Gud med orden “mystisk förening”. Inte mystisk i betydelsen knasig och konstig, utan mystisk med innebörden att det går djupare än förståndet. Att föreningen är en ordlös kontakt i det allra innersta centrumet av den troendes person.

Man kan alltså säga att vara kristen är att känna Jesus på ett liknande sätt som Willie känner Modesty. Med en väsentlig skillnad: Jesus är bättre!

Livsvän