Modestys arbete med Willie slutade inte när han räddades ur fängelset. Det var bara startskottet. Efter att han befriats började hon lära upp honom, inte så mycket i färdigheter, som i viktigare saker. Hon lärde honom respekt, självkänsla, heder och mod.

Sedan Modest format Willie Garvin har han blivit en man som man lätt tycker om - en gentleman, en stabil klippa att luta sig mot, en charmerande kille.

Och Modesty har givit honom inte bara ideal att leva efter, hennes fostran har mer handlat om att ingjuta i Willie de goda attityderna och känslorna på djupet. Så att han instinktivt handlar riktigt.

Det här påminner sannerligen om Jesus. När man blivit “frälst” är man inte i mål. Det är bara starten på en fortsatt förändring. Jesus vill göra oss mer lika honom. Repliken till vänster är Sir Geralds om Willie, till Modesty. Byt ut namnen och sätt in en kristen respektive Jesus och du har det bästa beröm en kristen kan få.

Hur förhåller sig då Willie till Modesty - ungefär som en kristen till Jesus!

Modesty som mästare