Du är här: keryx/Lars blogg/38. Hoppa till huvudinnehållet (h) Sidans menysektion:
Keryx logotype

Lars Gunthers bloggsida

Skolverket och the WASP

Jag blev nyligen ombud för The Web Standards Project för att påverka skolverket i arbetet med det nya gymnasiet (Gy-07) att i kursplanerna för berörda ämnen ha tydliga skrivningar om webbstandarder, semantisk kodning och separation av design, innehåll och beteende.

Det verkar dock som att det redan hunnit spridas en del felaktiga rykten om detta och somliga har övertolkat situationen något. Låt mig därför få berätta om vad som egentligen händer.

Vem jag är

Jag är bland annat lärare på Nils Ericsonsgymnasiet i Trollhättan (vars nuvarande hemsida jag inte gjort eller sköter). Jag har i några år nu jobbat med undervisning i bland annat ämnet webbdesign. Därtill har vi två lokala kurser, som jag själv har utformat, som innebär en fördjupning i XML och webbserverteknik, med betoning på serverskript (PHP, ASP eller likvärdigt).

Som lärare har jag varit mycket frustrerad över att inte ett enda förlag har skrivit läroböcker som utgår från webbstandarder eller berör frågan om tillgänglighet på ett bra sätt. Kollegor på andra skolor verkar ofta vara okunniga de också. Många skolor använder de föråldrade kurserna på webbdesignskolan. Skolverkets nuvarande kursplanen i webbdesign är dålig skriven och lämnar fältet fritt för att variera utbildningen skolor emellan till oigenkännlighet.

Gymnasium -07

Just nu håller man på med en övergripande gymnasiereform. Program, ämnen, kurser och betyg skall revideras. Detta såg jag som en möjlighet att få in tydliga skrivningar om modern hemsidesteknik och tillgänglighet i själva direktiven för vad lärarna skall undervisa om och vad läroboksförfattarna skall skriva böcker om.

För att vinna tyngd i argumentationen och för att koppla in branschens viktigaste och förhoppningsvis kunnigaste människor som hjälp till de som nu jobbar med kursplanerna, så kontaktade jag WASP. De utsåg mig till ombud i kontakten med Skolverket, och som just ombud har jag skrivit till dem och försökt förklara vad WASP är och varför det vore en bra idé att lyssna till deras konstruktiva feed-back.

Min roll

Jag jobbar alltså inte Skolverket (som det stod i 24-timmarsbloggen) och än så länge (2005-10-15) har Skolverket inte gensvarat på WASP:s utsträckta hand. Förhoppningsvis kommer det att lyssna och ta intryck, men än så länge är Skolverkets reaktion inte känd.

Vad jag inofficiellt kunnat utröna är att i Oktober kommer kursplanerna för ämnet "Informationsteknik" att gå ut på remiss. Under den rubriken kommer också ämnet webbdesign att återfinnas. Alla som vill slå ett slag för webbstandarder, tillgänglighet och separation av design, innehåll och beteende som själva utgångspunkten för att lära sig webbdesign bör vara alerta då.

Helt klart är att jag då kommer översätta remissförslagen till engelska och skicka dem till WASP:s Educational Task Force, för att sedan ge deras svar tillbaka till Skolverket. Just att WASP står bakom svaren hoppas jag skall ge dem mera tyngd än bara en enskild lärares tyckande. Om Skolverket vill samarbeta mer än så är en helt öppen fråga.

Skolverket och standarder

I Fredrik Paulssons blogg finns det en kommentar till mitt arbete och en utläggning om Skolverkets till stor del dåliga förmåga att använda alla slags standarder. Han talar om att "Skolverkets engagemang... verkar inskränka sig till arbetet med gymnasiereformen." Sanningen är alltså den att det inte ännu finns något engagemang alls från dem. Detta är alltså ett försök att knyta kontakten med dem som än så länge inte lett till några synliga resultat.

Skolan och standarder

För att få in webbstandarder i undervisningen måste tre saker ske:

  1. Kursplanen måste bli tydlig på detta område.
  2. Läromedlen måste bli bra och tydliga.
  3. Lärarna måste själva ha kompetensen.

Att påverka kursplanen är alltså bara ett första steg. Men vinner vi det så blir det ofantligt mycket lättare att gå vidare till de två följande.

Kommentarer...

Tyvärr har jag inte haft tid att utveckla något kommentar- eller trackback-system för min egen sajt. Lämna därför kommentarer till mig via kontaktsidan.

Publicerad: 2005-09-17 06:13
Uppdaterad: 2005-09-17 06:13


Permalink

Senaste bloggar

Ny lärobok: Webbserverprogrammering 1 med PHP
2013-09-05 15:26

Köp min lärobok
2012-08-03 21:21

Vad är diskreta domskript?
2011-10-11 21:02

Framtidens programmeringsundervisning = patterns and paradigms first (del 3)
2011-05-22 07:00

Framtidens programmeringsundervisning = web first (del 2)
2011-05-08 14:35

Framtidens programmeringsundervisning = user first (del 1)
2011-04-19 13:38

Mina tankar och resurser om gy11 kurserna
2011-03-17 20:46

Alternativ utformning av arbetsplatsförlagt lärande
2010-11-07 07:16

Kort politiskt mellanspel
2010-09-05 18:34

Tyck till om mina kursplaner och köp min bok!
2010-05-31 16:00

Bloggar i samma ämne

Ny lärobok: Webbserverprogrammering 1 med PHP
2013-09-05 15:26

Köp min lärobok
2012-08-03 21:21

Vad är diskreta domskript?
2011-10-11 21:02

Mina tankar och resurser om gy11 kurserna
2011-03-17 20:46

Tyck till om mina kursplaner och köp min bok!
2010-05-31 16:00

Gy -11 webbkursernas inbördes relation
2010-02-26 09:13

Hej då webbdesign!
2009-10-28 06:01

Högre kvalitet på webb-utbildningen på gymnasiet
2009-10-07 09:40

Framtidens gymnasiala webbutbildning - 1
2009-09-27 13:12

Experter finnes och jag är en av dem!
2009-09-17 17:17

Artiklar i samma ämne

Svårt att göra lätta siffror
2006-06-04 08:31
Församlingens hemsida
2005-09-27 05:01
Give me that homepage
2005-06-16 08:59
Olika slags (X)HTML
2005-05-11 05:38
God HTML
2005-05-10 17:33

Technorati


RSS-ikon
Uppdaterad: 2005-09-17 06:13    © Keryx