Du är här: keryx/ företaget. Hoppa till huvudinnehållet (h) Sidans menysektion:
Keryx logotype

Företaget Keryx

Faktaruta

Keryx är ett företag som innehas av Lars Gunther. Det är verksamt inom främst dessa områden:

  • Webbutveckling
  • Undervisning

Keryx är grekiska och betyder budbärare och är besläktat med ordet kerygma (=budskap).

Webbutveckling

Jag (Lars Gunther) utvecklar webbsajter åt företag, föreningar, kyrkor och andra.

Många föreningar, små företag och kyrkor börjar märka att gamla lösningar som bygger på att en anställd eller en medlem gör en sida i exempelvis Frontpage och sedan sköter uppdateringarna manuellt, inte längre är tillfredsställande. Informationen måste kunna uppdateras av någon som inte är kunnig vad gäller layout eller teknik. Keryx erbjuder skräddarsydda lösningar, där vi står för tekniken och kunden endast behöver bry sig om innehållet.

Genom mitt stora engagemang för frågor inom ämnet webbstandarder, så har jag skaffat mig en stor expertis hur man gör webbplatser effektiva och tillgängliga för alla.

Undervisning

Jag har jobbat som gymnasielärare i flera år och varit konsult åt skolverket i GY-11 reformen. Där har jag tagit fram ämnen och kurser inom ämnena webbteknik, gränssnittsdesign, datalagring och mjukvarudesign.

Jag har också varit experten som jobbat fram mjukvaruspåret för Teknikprogrammets fjärde år. Dessutom har jag tagit fram kurser för InterACT with Web Standards, medförfattat InterACT-boken och arbetar med att skriva material för undervisning i webbteknik på svenska.

Kontaktnät

Jag är bland annat medlem i följande grupper:

Expertis inom IT

Annan expertis

Uppdaterad: 2012-03-11 08:55    © Keryx