Du är här: keryx/Lars blogg/64. Hoppa till huvudinnehållet (h) Sidans menysektion:
Keryx logotype

Lars Gunthers bloggsida

Alternativ utformning av arbetsplatsförlagt lärande

Mitt konsultarbete för Skolverket har under hösten gått in i en ny fas. Nu jobbar jag med utformningen av det fjärde året på Teknikprogrammet. Närmare bestämt tittar jag på IT-profilen, med en specialisering jag föreslår skall heta mjukvarudesign. I detta arbetet har jag ett mycket radikalt förslag.

OBS! På grund av min klantighet med phpMyAdmin har detta blogginläggs originlatext raderats. Jag återskapar det så gott jag kan från mina anteckningar. (Och jepp, numera använder jag phpMyAdmin som min CMS…)

Det är inte alla gymnasieskolor förunnat att ha företag på orten som jobbar inom området. Dels av denna orsak, samt av det enkla skäl att just utveckling av mjukvara är ett område som lämpar sig väl för distansarbete, så kan det vara skäl att titta på en alternativ modell.

En förebild till detta kan vara Googles Summer of Code, där universitetsstudenter får jobba med ett projekt inom öppen källkod (FOSS). Dessa projekt ligger på en avancerad högskolenivå och behöver skalas ner till svensk gymnasienivå, men de innehåller alla väsentliga delar av vad som krävs:

  1. Konceptet är väldefinierat av Google. Medverkande parter, dvs. lärosäte, FOSS-projekt och student, har en given ram att följa.
  2. Varje student har en erfaren handledare som kan såväl tekniken som arbetsmetodiken för det öppna källkodsprojektet.
  3. Varje student skall skriva noggrann dokumentation av sitt arbete och redogöra för dess fortlöpande utveckling i en blogg.
  4. Projektet skall leda till ett konkret resultat.
  5. Alla projekt granskas och godkänns av såväl lärosäte, FOSS-projekt och Google centralt, innan arbetet får påbörjas.

Det som utmärker dessa projekt är inte bristande ambition, utan i den mån de misslyckas så beror det på att ribban lagts för högt. För svensk gymnasieskolas del, så gäller det naturligtvis att finna en lämplig ambitionsnivå, men rätt utfört behöver detta inte på något sätt vara ett andrahandsalternativ jämfört med traditionellt arbete sittandes på ett kontor.

Nationella riktlinjer kan utformas av Skolverket och bör innehålla moment som:

  1. Eleven förväntas arbeta på regelbundna och bestämda tider, vilket kontrolleras av skolan.
  2. Eleven skall ha en handledare från FOSS-projektet, och får inte bidra med arbete efter eget gottfinnande.
  3. Elevens arbete skall syfta till incheckning i det officiella projektet, av tester, buggrapporter, patchar, moduler, dokumentation, etc. Eleven skall alltså inte skriva enbart på sin egen blogg eller göra arbete där projektets kod återanvänds. En elev skall inte bara använda en JQuery modul (som exempel) utan förbättra modulen.

Alla berörda parter agerar utifrån ett skrivet avtal, enligt en mall som Skolverket tillhandahåller. Alla projekt kan bli föremål för granskning av skolinspektionen eller andra myndigheter, så att kvalitén säkerställs. Däremot är det nog inte realistiskt att Skolverket granskar varje enskilt projekt.

Att tillåta medverkan i FOSS-projekt är ett avsevärt bättre alternativ till att låta eleverna driva egen firma eller jobba med helt påhittade projekt, som kan bli konsekvensen av att enskilda skolor inte lyckas tillhandahålla nog med praktikplatser, eller att de ppga. brist på praktikplatser tvingas dra ner på antalet som går utbildningen, trots att elevintresse finns.

Detta kommer att kräva att lärare på skolan tar ett aktivt ansvar för att kvalitetskontrollera FOSS-projekten och den kontakt som eleven har med sin handledare, så det är inte ett sätt för skolor att slippa jobb!

Publicerad: 2010-11-07 07:16
Uppdaterad: 2011-03-30 18:47


Permalink

Senaste bloggar

Ny lärobok: Webbserverprogrammering 1 med PHP
2013-09-05 15:26

Köp min lärobok
2012-08-03 21:21

Vad är diskreta domskript?
2011-10-11 21:02

Framtidens programmeringsundervisning = patterns and paradigms first (del 3)
2011-05-22 07:00

Framtidens programmeringsundervisning = web first (del 2)
2011-05-08 14:35

Framtidens programmeringsundervisning = user first (del 1)
2011-04-19 13:38

Mina tankar och resurser om gy11 kurserna
2011-03-17 20:46

Kort politiskt mellanspel
2010-09-05 18:34

Tyck till om mina kursplaner och köp min bok!
2010-05-31 16:00

Gy -11 webbkursernas inbördes relation
2010-02-26 09:13

Bloggar i samma ämne

Artiklar i samma ämne

Inga artiklar finns i ämnet.

Technorati


RSS-ikon
Uppdaterad: 2011-03-30 18:47    © Keryx