Du är här: keryx/Lars blogg/59. Hoppa till huvudinnehållet (h) Sidans menysektion:
Keryx logotype

Lars Gunthers bloggsida

Högre kvalitet på webb-utbildningen på gymnasiet

Utan att det kostar något?

Ett stort problem för IT-kurserna på dagens gymnasium är att de inte är tillräckligt relevanta. I sig skapar de varken jobb eller högskolebehörighet. Mig veterligen kräver inga högskolor att deras IT-studenter skall ha läst webbdesign eller databashantering, eller någon annan kurs i datorteknik. (Däremot är de förtvivlade över nya studenters oförmåga att läsa sammanhängande text eller formulera sig formellt.) För att höja statusen på gymnasiets webb-utbildning vill jag göra innehållet mer väldefinierat och godkänt av OWEA, W3C:s grupp för utbildning.

Vad nytta gör en IT-kurs på gymnasiet?

Under 90-talsets glada tider var det lätt att få anställning om man kunde en anin? om webbdesign. Företagen anställde men ångrade sig ofta! Även om webbranschen är den kanske starkast växande delen inom hela IT-sektorn, så anställer man inte gärna gymnsister längre. Brännskadorna har kanske läkt, men minnet av misstagen finns kvar. Därtill kommer det faktum att dagens webbutveckling är hundrafalt svårare än 90-talets. Och att gymnasieskolans nuvarande kursplan är skriven för den eran.

Så sent som igår mötte jag en elev som fick lära sig Frontpage i kursen webbdesign — inte på min skola dock! År 2009 används detta skräpprogram fortfarande flitigt i skolans undervisning. Tabeller för layout och frames är något jag endast nämner i varnande ordalag. Jag vet skolor det dessa tekniker krävs och betyg sänks om man använder CSS för layout.

Är det underligt om arbetsgivare saknar förtroende för gymnasiekunskaper? Är det underligt om högskolorna inte kräver IT-kurser som antagningskriterium för sina IT-utbildningar? De vet ju inte vad de får! (Att inte heller högskolorna alltid inser behovet av att förbättra sina kurser i webbämnen är ett ytterligare problem.)

Till stor del delas denna problematik med andra teknikämnen, som CAD eller konstruktion. Men det finns i vart fall förutsättningar för dem som just webbutveckling ofta saknar: En tradition omkring vilka moment som skall läras ut som förtydligar de ofta otydliga skrivningarna i kursplanerna, samarbeten med näringsliv, inklusive certifieringar såsom CCNA.

Kurserna i webbutveckling måste bli mer väldefinierade. Det krävs mindre snömos och mer konkreta moment. Enskilda tekniker som (X)HTML, CSS och DOM måste nämnas vid namn. Förslagen som fanns för Gy -07 var ett steg i fel riktning, som jag nu hoppas kunna göra ogjort.

Vilka gymnasister får IT-jobb idag?

Långt ifrån alla som läser IT är nördar som ägnar sig åt kod dygnet runt. Långt ifrån alla läser mer än vad kurserna kräver. Jag ser tre sorters elever som kan få jobb direkt efter gymnasiet:

  1. Extremt duktiga och motiverade. Dessa lär sig på egen hand mer än vad kurserna kräver. De har ofta en portfolio av arbeten att visa upp, som de gjort för sitt höga nöjes skull. De får anställning eller uppdrag utifrån detta, inte på grund av betygen.
  2. Elever med personliga kontakter i branschen, exempelvis förmedlas anställningen av nära släkt.
  3. Elever som kompletterar sina betyg med kommersiella certifieringar (CCNA, MCSE, CompTIA, etc), i kraft av vilka de anställs.

Vad kan gymnasiet göra åt detta?

  1. Locka fram lusten. Undervisning som får fler att känna att det är roligt och givande, så att de sliter sig från Facebook och WoW för att is tället utveckla något!
  2. Skolan kan samarbeta med näringslivet så att kontakter skapas.
  3. Skolorna kan certifiera sina elever genom att samarbeta med branschen. Det är exempelvis vanligt att skolor har CCNA som erbjudande idag.

Men vem kan certifiera webbutvecklingskunskaper? De alternativ som finns är alla specialiserade på back-end tekniker eller okända. Här hoppas jag att OWEA skall kunna spela en stor roll. Det finns inte möjlighet att skapa en OWEA-certifiering, men i vart fall kan en utbildningsanordnare kunna hänvisa till ett givet innehåll: Vi följer kursplanerna från W3C.

Hur har man nytta av sin gymnasiekurs i datorteknik på högskolan?

Den enda nyttan idag är indirekt. Genom att kunna något redan innan man börjar, så kommer i vart fall A-kurserna att kännas mer som repetetion än som nytt stoff. Den som haft mig i webbserverteknik (en lokal PHP kurs) säger ofta att man är jätteglad, då man snabbare tillgodogjort sig högskolans material.

Jag skulle vilja se en framtid med två ytterligare nyttor:

  1. En relevant IT-gymnasiekurs borde kunna ge meritpoäng, förutsatt att systemet behålls. ()Jag har hört att det kanske avskaffas, lika snabbt som det infördes…)
  2. Elever som läst på gymnasiet kan erbjudas springspår där utbildningen endast kompletteras och valideras, så att de kan läsa fler poäng per termin än dagens 30 (nypoäng).

Återigen är det en förutsättning att gymnasiekurserna är väldefinierade och tillräckligt ambitiösa för att vara till nytta i högskolans ögon. Jag funderar rent av på om det skall finnas en webbutveckling light för icke-yrkesförberedande program, och en variant med högre vetenskapliga krav, exempelvis genom formellt korrekt hantering av terminologi, noggrannare dokumentation, etc.

Det stora problemet är fortbildning

Gymnasiets lärarkår verkar leva i illusionen om att de kan lära ut webbdesign idag, på samma sätt som de gjorde 1999. (Glöm HTML5 och CSS3, de har inte fattat HTML 4.01 och CSS 2.1!) Läromedlen är ofta lika bedrövliga, kanske för att de annars inte skulle bli inköpta. Vi behöver hitta vägar att låta lärarna i webbrelaterade ämnen genomgå en konstant fortbildning och vi måste se till så läromedlen skrivs av kunnigt folk.

Det har tydligt sagts mig att jag inte får föreslå något som är kostnadsdrivande. Det är ett dilemma jag har svårt att ta mig hur. Hur skall man kunna höja kvalitén om ingen får lära sig det som krävs? Skolor som erbjuder IT-kurser måste inse att deras lärare med nödvändighet är i behov av fortbildning på ett annat sätt än någon annan kategori lärare.

Diskussionen fortsätter runt detta på samma fyra ställen som sist:

Att annat sätt att hålla sig informerad är att följa mig på Twitter. Varje gång jag gör något relaterat till mitt arbete med Gy -11 så märker jag mina notiser på Twitter med hash-taggen #skolverket.

Publicerad: 2009-10-07 09:40
Uppdaterad: 2009-10-07 09:40


Permalink

Senaste bloggar

Ny lärobok: Webbserverprogrammering 1 med PHP
2013-09-05 15:26

Köp min lärobok
2012-08-03 21:21

Vad är diskreta domskript?
2011-10-11 21:02

Framtidens programmeringsundervisning = patterns and paradigms first (del 3)
2011-05-22 07:00

Framtidens programmeringsundervisning = web first (del 2)
2011-05-08 14:35

Framtidens programmeringsundervisning = user first (del 1)
2011-04-19 13:38

Mina tankar och resurser om gy11 kurserna
2011-03-17 20:46

Alternativ utformning av arbetsplatsförlagt lärande
2010-11-07 07:16

Kort politiskt mellanspel
2010-09-05 18:34

Tyck till om mina kursplaner och köp min bok!
2010-05-31 16:00

Bloggar i samma ämne

Ny lärobok: Webbserverprogrammering 1 med PHP
2013-09-05 15:26

Köp min lärobok
2012-08-03 21:21

Vad är diskreta domskript?
2011-10-11 21:02

Mina tankar och resurser om gy11 kurserna
2011-03-17 20:46

Tyck till om mina kursplaner och köp min bok!
2010-05-31 16:00

Gy -11 webbkursernas inbördes relation
2010-02-26 09:13

Hej då webbdesign!
2009-10-28 06:01

Framtidens gymnasiala webbutbildning - 1
2009-09-27 13:12

Experter finnes och jag är en av dem!
2009-09-17 17:17

Stort intresse för WaSP InterAct i Frankfurt
2009-04-07 17:14

Artiklar i samma ämne

Svårt att göra lätta siffror
2006-06-04 08:31
Församlingens hemsida
2005-09-27 05:01
Give me that homepage
2005-06-16 08:59
Olika slags (X)HTML
2005-05-11 05:38
God HTML
2005-05-10 17:33

Technorati


RSS-ikon
Uppdaterad: 2009-10-07 09:40    © Keryx