Du är här: keryx/Lars blogg/60. Hoppa till huvudinnehållet (h) Sidans menysektion:
Keryx logotype

Lars Gunthers bloggsida

Hej då webbdesign!

Gymnsieskolan idag har ett ämne som heter webbdesign. Ämnesnamnet leder mångas tankar till grafisk design enbart, och många läroböcker utgår fortfarande från Frontpage. Samtidigt skall eleven kunna satser, funktioner och syntax i beskrivningsspråket, vilket gör att man inte kan ignorera handkodning av HTML och CSS. Det blir mer och mer klart att detta är två delvis skilda kompetenser i yrkeslivet, att olika lärare behandlar kursen med olika innehåll och att eleverna ofta förvånas över delar av innehållet. Koppla detta till undervisning som i värsta fall inte ändrats på 10 år och vi har problem, samtidigt som datorindustrin som helhet genomgår ett paradigmskifte. Ämnet måste så i grunden ändras att kontinuiteten med dagens kurs inte är självklar. Ett första steg är att dela det i två ämnen. Med ord och filmer skall här jag försöka förklara varför och hur.

webbtekniken används alltmer till att skapa applikationer. Detta ställer två krav på kunnande som inte stod i fokus på 90-talet, när dagens kursplan skrevs. För det första måste det finnas kunnande om tekniken: HTML, CSS, JavaScript, DOM, SVG, XHR, etc. Front End utveckling måste bli ett eget ämne, med fokus på teknik. Samtidigt måste designsidan utvecklas till att omfatta såväl interaktion som utseende. Faktum är att gränsen mellan att utveckla en webbapplikation och en annan slags applikation är så upplöst att det snarare går att utveckla designämnet till att omfatta alla slags gränssnitt: Webbplatser, widgets, desktop-program, mobilprogram, TV-spel — ja, varför inte CNC-maskiner? Jag förutspår en kraftig förändring av deras gränssnitt de närmaste åren. Bort från att omständigt koda banor för verktygen, till att beskriva det slutliga utseendet och låta datorn göra resten.

Vi är också på väg in i en tid av total datorisering (ubiquitous computing, se filmer nedan), där man inte längre sitter vid datorn. Datorerna bäddas in prylar och hus och vår interaktion mot dem kommer ske utan tanke på att det är just en dator vi agerar mot. Gester och tal kommer vara självklara sätt att styra vår genomdatoriserade vardag.

Gränssnittsdesign

Jag föreslår alltså att gymnasieskolan får ett nytt ämne. Webbdesign ersätts av gränssnittsdesign, ett nytt ämne för en ny era inom datortekniken! Ämnet kommer bla. ha följande ledord:

Användbarhet
I slutändan finns det inget viktigare än att användaren kan uträtta sin uppgift, interagera på önskvärt sätt med andra användare eller finna sökt information.
Skönhet
Estetiskt tilltalande applikationer är förtroendiingivande och skapar trivsel. Undersökningar visar att en av anledningarna till att affärsapplikationer inte blir använda, utan bakom ryggen på ledningen ersatta av användarnas egna program, är att dessa är mer tilltalande estetiskt.
Tillgänglighet
Nya framsteg är ofta resultatet av forskning som ursprungligen gjordes för att hjälpa de som har funktionsnedsättningar, samtidigt kan de ironiskt nog också bli det som utestänger dessa. Man måste därför lära sig tänka på tillgängligheten från första början.

Gränssnittet omfattar såväl in-enheter som ut-enheter. Såväl Playstation 3 som Nintendo Wii hade rörelsesensorer i sina kontroller, men det var Wii som utnyttjade dem till att skapa en ny spelupplevelse, och blev den överlägset mer sålda konsollen. I fråga om funktioner låg iPhone långt efter konkurrenterna, och gör så delvis än idag, men succé blev det likväl. Tack vare att man omsatte touchskärmens möjligheter i ett användarvänligt och tilltalande gränssnitt, i stället för att bara låta den ersätta musen rakt upp och ner.

Varianter

Jag tänker mig att detta ämne skall vara oberoende av körmiljö och plattform. Gymnasieskolorna kan variera det utifrån tillgänglig lärarkompetens och skolans profil. Exempel på hur det kan genomföras:

  1. Utveckling av prototyper till webbplatser, med hjälp av Dreamweaver, Expression Web eller liknande. (Frontpage är fortfarande förbjudet. Det skräpprogrammet kan inte användas ens för det grafisk webbdesign längre. Så föråldrat är det.)
  2. Utveckling av gränssnitt för dataspel.
  3. Utveckling av gränssnitt för mobiltelefonapplikationer.
  4. Utveckling av gränssnitt för det intelligenta rummet, hemmet, fabriken eller staden.

Det kan låta på den första punkten som om dagens webbdesignämne trots allt lever kvar. Så här tänker jag mig skillnaderna, som är viktiga även om den ges enligt alternativ ett ovan:

En positiv bieffekt är att eleven befrias från kravet på att gränssnittet skall funka i alla gamla och dåliga webbläsare, för det är utvecklarens ansvar, inte designerns!

Bakgrund och inspiration

Jag har samlat på mig ett antal resurser som demonstrerar gränssnittens utveckling och betydelse, eller som beskriver övergången från dagens era (en dator per person), till morgondagens era (flera datorer per person, datorer överallt). Nedanför alla dessa filmer ger jag också fortbildningstips.

TED 2006 — världen upptäcker multitouch

Jeff Han är det största namnet inom multitouch. Här presenteras konceptet första gången för en stor publik.

Mer från Jeff Han.

iPhone lanseras

Världen får sin första revolutionerande multitouchprodukt. Kinetisk scrollning får allt annat att verka tråkigt.

Microsoft plockar upp den kastade handsken

Microsoft Surface är multitouch, multiuser, multidevice. Och produktplacerad i CSI Miami.

Mer Microsoft: Courier, en ny slags produkt som kanske kommer börja säljas år 2010.

Multitouch är redan här

I Mac OS X Snow Leopard, speciellt ihop med den magiska musen och i Windows Vista, vilket fått bl.a. Lenovo att stopp in multitouch i sina Thinkpads. Linuxentusiaster som jag skall inte vara oroliga. Det finns stöd för multitouch också i X:

Se också: Ett långt klipp (över en timme) med tekniska förklaringar om multitouch och hur det implementerats i öppen källkod.

Miniräknarens dagar är räknade

Nokia visar ett mycket bättre gränssnitt än dagens knappsatser. Sätt sedan Wolframalphas svarskraft på detta och alla elever har MVG (förlåt A menar jag) på all gymnasiematematik…

Kommer vi i framtiden behöva kurser i CAD?

Mer på samma tema. Kommer programmen vara så intuitiva att man kan koncentrera sig på själva uppgiften? SpaceClaim MultiTouch 720p är en produkt som indikerar det senare.

Luftgitarrens comeback

Guitar hero är en stor hit, men vem säger att man måste hålla något i händerna? Vem säger att vi måste röra en skärm? No touch gränssnittet är inte här ännu, men det kommer!

Denna film hittade jag på en sida som också visar hur tangentbord av idag kan samverka med touchskärmar på ett finurligt sätt. Tag gärna en titt på det med.

Jag skulle vilja berätta om augmented reality och de militära tillämpningar som mycket av detta har sitt upphov inom, men tiden räcker inte. Det får bli sitt eget blogginlägg.

Den stora bilden

En ny era är på väg, ubiquitous computing. Xerox PARC som en gång i tiden gav oss dagens GUI är också de som upptäckt detta koncept. Men bästa introduktionen får du nog av Adam Greenfield, som också pekar på farorna. Han kallar paradigmet everyware, en ordlek, bildad från orden för överallt och (hård-mjuk-)vara.

Titta gärna på denna film på Youtube, där den fortsätter igenom alla 8 delarna. Tiden det tar att titta är extremt välinvesterad!. Här kommer också slides från Rob Manson, som mer kortfattat förklarar detta under namnet pervasive computing.

Var skall detta sluta?

Det vet vi inte, men innan våra kursplaner för Gy -11 har slutat vara i bruk, så antar Microsoft att vår värld skall ta sig ut enligt följande:

Detta skrivs på kvällen den 27 oktober. Jag har nyss tittat på TV-serien Navy CIS. I den hade de väggar med multitouch skärmar, med gränssnitt mycket snarlika vad Microsoft hade i filmen ovan. Tillämpningsprogrammen som de sedan faktiskt använder (i TV-serien) är ännu science fiction, men helt klart så indikerar detta att utvecklingen är på väg.

Tillägg 5 nov: Jag har hittat denna sida med fler exempel på nya gränssnitt, inklusive att använda hela kroppen eler bara hjärnan.

Fortbildning

Denna bok kan hjälpa dig en bit på vägen: Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design.

WaSP Interact kommer till våren (2010) lansera kurser för interaktionsdesign och användbarhet. Redan nu finns det en kurs om informationsarkitektur, som är ett relaterat område. Interact har ett helt spår planerat under rubriken User Science.

Diskussion

Skolverkets diskussionsforum för Gy -11 är nu uppe. Använd Teknikprogrammets sektion.

Dessutom finns, som vanligt, följande sätt att diskutera mina tankar:

Att annat sätt att hålla sig informerad är att följa mig på Twitter. Varje gång jag gör något relaterat till mitt arbete med Gy -11 så märker jag mina notiser på Twitter med hash-taggen #skolverket.

Publicerad: 2009-10-28 06:01
Uppdaterad: 2009-11-05 12:46


Permalink

Senaste bloggar

Ny lärobok: Webbserverprogrammering 1 med PHP
2013-09-05 15:26

Köp min lärobok
2012-08-03 21:21

Vad är diskreta domskript?
2011-10-11 21:02

Framtidens programmeringsundervisning = patterns and paradigms first (del 3)
2011-05-22 07:00

Framtidens programmeringsundervisning = web first (del 2)
2011-05-08 14:35

Framtidens programmeringsundervisning = user first (del 1)
2011-04-19 13:38

Mina tankar och resurser om gy11 kurserna
2011-03-17 20:46

Alternativ utformning av arbetsplatsförlagt lärande
2010-11-07 07:16

Kort politiskt mellanspel
2010-09-05 18:34

Tyck till om mina kursplaner och köp min bok!
2010-05-31 16:00

Bloggar i samma ämne

Ny lärobok: Webbserverprogrammering 1 med PHP
2013-09-05 15:26

Köp min lärobok
2012-08-03 21:21

Vad är diskreta domskript?
2011-10-11 21:02

Mina tankar och resurser om gy11 kurserna
2011-03-17 20:46

Tyck till om mina kursplaner och köp min bok!
2010-05-31 16:00

Gy -11 webbkursernas inbördes relation
2010-02-26 09:13

Högre kvalitet på webb-utbildningen på gymnasiet
2009-10-07 09:40

Framtidens gymnasiala webbutbildning - 1
2009-09-27 13:12

Experter finnes och jag är en av dem!
2009-09-17 17:17

Stort intresse för WaSP InterAct i Frankfurt
2009-04-07 17:14

Artiklar i samma ämne

Svårt att göra lätta siffror
2006-06-04 08:31
Församlingens hemsida
2005-09-27 05:01
Give me that homepage
2005-06-16 08:59
Olika slags (X)HTML
2005-05-11 05:38
God HTML
2005-05-10 17:33

Technorati


RSS-ikon
Uppdaterad: 2009-11-05 12:46    © Keryx