Du är här: keryx/Lars blogg/55. Hoppa till huvudinnehållet (h) Sidans menysektion:
Keryx logotype

Lars Gunthers bloggsida

Piratpartiet liknar Humanisterna

De bedömer sina motståndares idéer (patent, immaterialrätt, signalspaning) utifrån deras sämsta sidor. Ett slags rasistiskt resonemang, alltså. En ”annan” skapas genom att ständigt framhålla dennes fel och brister. Precis så som humanisterna gör när de talar om religion. Läs om detta i Ola Sigurdsson recension av Terry Eagletons bok ”Reason, faith and revolution: Reflections on the God Debate” i dagens GP. En bok som, bortsett från marxistiska förtecken, verkar kunna vara skriven av mig. Eagleton tar orden ur munnen på mig!

Grattis, piratpartiet!

Men piratpartiet (PP) behövs, trots sina brister! Vi som ser befogade värden i patent, immaterialrätt och signalspaning är på tok för dåliga på att ta avstånd från dessa dåliga sidor. Detta måste bli en hjärtefråga, för det är viktigt.

Jag välkomnar alltså PP:s intåg på den politiska scenen. De är en helt nödvändig antites till de etablerade partiernas nuvarande undermåliga teser om IT-politik. Vägen framåt nu kan således inte vara att fråga hur piraterna skall besegras, utan vilka delar av deras kritik som måste tas på allvar.

Nödvändiga reformer i patentsystemet

Det är inte seriöst att avskaffa patentsystemet i sin helhet. Små uppfinnare behöver ofta tid att skaffa sig en producent och distributörer. Tid som patenten ger dem. Läkemedel är billiga att tillverka, men ofta svindyra att forska fram. En viss tid av ensamrätt eller licenstillverkning krävs för att återfå utvecklingskostnaderna. Men samtidigt måste åtminstone tre inslag i patentsystemet avskaffas:

  1. Mjukvarupatent skyddar bara monopolen och oligopolen. Hade de funnits för 30 år sedan hade dator- och internetrevolutionen inte kommit till stånd. De är motsatsen till utveckling och innovation och intellektuellt ohederliga. De måste bort!
  2. Patent på gener är absurda. De är inte utvecklade, de är upptäckta. Deras genomslag är orättvisa och i många fall rent onda, som när bönder förbjuds odla grödor deras förfäder mödosamt avlat fram, för att ett bolag i väst sedan kartlagt dess gener och nu har ”ensamrätt” på den.
  3. När ett bolag köper patent, inte för att utveckla produkter på det, utan för att förhindra att någon annan gör det. Om en ägare till ett patent inte gör ordentliga ansatser till att använda detsamma, så bör det anses vara förfallet och bli allmän egendom.

Avskaffandet av producent-distributör-konsument-modellen för kulturarbete

Gammelmedia fattar långsamt. Det handlar inte i första hand om nedladdning och alternativa distributionssätt för text, musik, film och mjukvara. Det handlar om att det gamla paradigmet där det ytterst lilla fåtalet producenter kan ta betalt för varje gång de på nytt distribuerar sina alster av ett stort flertal konsumenter. Denna modell är det som nu dör. Teknik uppfunnen av Edison gjorde den möjlig. Teknik uppfunnen av ARPA gör den nu omöjlig. Tekniken skapade en bransch. Nu dödar tekniken samma bransch. Sån't är livet. Det har hänt förut, det kommer hända igen.

Att producera plastbitar med lagrad musik på är idag lika stenålder som att använda gjutna blytyper för att trycka text. Skivförsäljning har varit en stor industri. Jag lider med alla som kommer förlora sina jobb inom den, men utvecklingen kan inte stoppas.

De som nu förlorar sin inkomst är inte artisterna. Det är mellanhänderna. Det är inte upphovsmännen, utan butikerna. Att sälja datorprogram, musik eller film över disk är inte längre en gångbar bransch. Att sjunga, programmera och göra film kan fortfarande vara det. Det gäller bara att hitta nya modeller för att generera inkomst.

Nödvändiga lagändringar är att göra en ordentlig åtskillnad mellan privat bruk av film, musik, text och mjukvara, kontra massdistribution eller försäljning. En annan nödvändig lagändring är en drastisk reducering av upphovsrätt för en kulturarbetares alster efter dennes död. Att barn och barnbarn 75 år efter dennes död skulle kunna ha ensamrätt till dessa är inte rimligt.

Är PP seriöst?

Kan man kalla dem seriösa? En vän till mig liknar dem vi Kalle Anka partiet. Nja, som i de flesta sammanhang finns det en seriös kärna. De är välartikulerade och vinner de flesta debatter inom sitt område – delvis för att deras motståndare envist vägrar inse sina egna ståndpunkters brister, men främst för att PP inte tas på allvar. Sedan finns det en svans av mindre insatta som bara vill ladda ner utan att åka fast.

Så är det i alla sammanhang. De flesta ateister har inte tänkt igenom sin position. De flesta partiers sympatisörer har heller inte gjort det. Man röstar med magkänsla, utifrån tradition eller för att någon individ är sympatisk. Men låt oss inte bedöma PP utifrån svansen. Låt oss bedöma dem utifrån deras bästa sidor och godaste argument. Annars gör vi om deras misstag. Låt inte PP bli ”den andre”, som avfärdas utifrån projicerade önskningar om dennes underlägsenhet. Låt oss ta dem på allvar och granska de bästa sidorna av deras argument.

Publicerad: 2009-06-08 16:29
Uppdaterad: 2009-06-08 16:29


Permalink

Senaste bloggar

Ny lärobok: Webbserverprogrammering 1 med PHP
2013-09-05 15:26

Köp min lärobok
2012-08-03 21:21

Vad är diskreta domskript?
2011-10-11 21:02

Framtidens programmeringsundervisning = patterns and paradigms first (del 3)
2011-05-22 07:00

Framtidens programmeringsundervisning = web first (del 2)
2011-05-08 14:35

Framtidens programmeringsundervisning = user first (del 1)
2011-04-19 13:38

Mina tankar och resurser om gy11 kurserna
2011-03-17 20:46

Alternativ utformning av arbetsplatsförlagt lärande
2010-11-07 07:16

Kort politiskt mellanspel
2010-09-05 18:34

Tyck till om mina kursplaner och köp min bok!
2010-05-31 16:00

Bloggar i samma ämne

Kort politiskt mellanspel
2010-09-05 18:34

Feministfundamentalismen
2005-05-23 07:17

Artiklar i samma ämne

Inga artiklar finns i ämnet.

Technorati


RSS-ikon
Uppdaterad: 2009-06-08 16:29    © Keryx