Du är här: keryx/Lars blogg/33. Hoppa till huvudinnehållet (h) Sidans menysektion:
Keryx logotype

Lars Gunthers bloggsida

Feministfundamentalismen

När man i media använder ordet fundamentalism, så är det som regel med följande sakinnehåll: Någon som är övertygad utan egentliga sakskäl och som utifrån en rigid personlighet vägrar acceptera eller ens överväga motsatta argument. En fundamentalist, i denna bemärkelse, vägrar att se när frågor är komplexa och svaren inte är så enkla som den egna läran utmålar dem. Just så här kan somliga delar av feminismen beskrivas.

Vad hände nu? Patriarkatet slår tillbaka! Eller... Jag tänker alltså kritisera somliga delar av feminismen. Jag tror inte detta kommer röra just de som jag kritiserar i ryggen, om någon händelsevis skulle läsa detta blogginlägg. Min erfarenhet är nämligen den att man i dessa extrema feministiska kretsar i stället väljer att avfärda alla invändningar som uttryck för det djävulska, patriarkatet.

Effektivt skapar man så bilden av den egna rättrogna skaran omgiven av en farlig och demonisk värld. Så blir all möjlighet till motbevisning omöjlig. Vetenskaplighet och till sist rim och reson kastas överbord utan pardon. Den egna skaran blir till slut närmast en sekt, vilket man är blinda för då man inte kan se något ont komma från kvinnor.

Detta gäller inte alla feminister

Det är skillnad på feminism och feminism. Alla feminister är inte extrema eller farliga. Jag menar dock att de feminister som nu avslöjats i sin extremism genom Dokument Inifrån på SVT är det. Och att de fått insteg i regeringskansliet är minst sagt skrämmande.

Somliga frågor som drivs av feminister är också invecklade. Jag kan hysa stor sympati för argumenten både för och emot könskvotering i somliga sammanhang. Andra frågor är enkla och viktiga att inte glömma. En gång i tiden hade kvinnor inte rösträtt, idag finns det kvinnor vars röst inte hörs som den borde för att gamla gubbar sitter på makten och inte lyssnar. Hur en kvinna ser ut kan mycket väl påverka hur hennes ord tas emot på ett helt annat sätt än vad som gäller en man. Det finns alltså ett legitimt behov av viss feminism.

Lundgrens gallimatias

En kvinna vars ord jag avfärdat långt innan jag visste hur hon ser ut är Eva Lundgren. Flera år innan jag sett henne på bild hade jag redan börjat betrakta henne som skvatt galen. Det är en grov anklagelse så låt mig leda den i bevis.

Denna s.k. forskare påstå och vidhåller att det mördats hundratals spädbarn och foster i sataniska ritualer. Detta är en teori uppkommen i USA och den kallas Satanic Ritual Abuse, förkortat SRA. Där har dock teorierna klingat av då en mångfald polisundersökningar gjorts och aldrig har något kunnat bevisas. Tvärtom så har man gång efter annan bevisat att de påstådda uppgifterna inte kan stämma.

Nu finns det en vetenskapligt etablerad metod som heter induktiv slutledning. Den skall alla forskare känna till. Inte minst de som innehar en professur. Induktiv slutledning utgår från att om man studerar ett tillräckligt stort antal av något så kan man till slut dra en generell slutsats. Om man studerar tusen påstådda fall av SRA och konstaterar att alla är påhittade, utan undantag, så kan man dra slutsatsen, med vetenskaplig säkerhet, att troligtvis är också de fall man inte undersökt påhittade.

Förekomsten av SRA är i detta perspektiv mycket otrolig och det faller därför på den som tror på teorierna att bevisa att de förekommer. Eva Lundgren måste alltså bevisa att hon har rätt. Inte tvärtom. Men nu kan vi gå ett steg längre. Vi kan ägna oss åt deduktiv slutledning också.

Deduktiv metod innebär att man enligt strikt logik kan dra slutsatser utifrån det man redan vet. Om jag har två bollar i ena handen och en boll i den andra, så kan jag deduktivt påstå att jag har tre bollar i mina händer, utan att se efter. Observation är onödig, då det går att deducera svaret utifrån befintliga fakta.

Ett deduktivt studium av fenomenet SRA utgår ifrån vad vi vet om graviditeter och barnafödslar. Inte ens i östländerna kan hundratals kvinnor bortföras utan att saknas. Jo de kan bortföras, såsom sker inom den avskyvärda trafickingen, men de saknas. Man kan träffa deras syskon och föräldrar, man kan bekräfta att de har funnits i födelseregister och annat. Och man kan hitta dem på bordeller - till och med i Gislaved! Men de kvinnor som får sina magar uppsprättade i någon SRA-rit eller barnen som blir dödade på samma sätt, de syns aldrig av. De finns inte i några register, inga föräldrar saknar dem. De har med andra ord aldrig funnits!

Enkel deduktion lär oss därför att det inte finns någon SRA. Inte i USA, inte här i Sverige. Men låt oss nu fortsätta vår deduktion ett steg längre. Om Eva Lundgrens kompetens och heder som forskare inte är bättre än att hon tror att SRA förekommer vad mått av trovärdighet kan den kvinnan sägas äga över huvud taget? Svaret måste vara precis noll och inget.

Det som enkelt bevisas

Det var inte ens svårt att bevisa att Eva Lundgren är värdelös som forskare. Simpel och enkel logik. Så varför avfärdas då hennes motståndare inom de kretsar där hon är ett stort namn? Svaret kan knappast bli något annat än att det beror på att man delat upp sin värld i enkla kategorier. De som tror rätt äger sanningen, de andra står för ondskan. Logik spelar ingen roll. Vetenskap spelar ingen roll. Argument spelar ingen roll. Fel personer framför dem.

Just som sådana här motståndare till förnuft och tanke har fundamentalisterna utmålats. Ofta utmålas personer och grupper som fundamentalister när de är en gnutta religiösa och har en för det svenska kulturetablissemanget obehaglig uppfattning. Men mitt i detsamma finns alltså en grupp personer vars beteende mer än väl förtjänar att påpekas och som inte borde ha något inflytande. Som genom sitt sätt att uppträda bevisar sig fungera som en sluten religiös sekt.

Maktens faror

Makt är förmåga. Den som har makt kan göra mycket mer än den som saknar makt. Men makt i sig är varken ond eller god, den kan nyttjas på många sätt. Bekymret är tvåfaldigt. Det första bekymret med makten är att den avslöjar vår sanna natur. Den maktlöse är inte nödvändigtvis en god människa, men väl en människa utan förmågan att göra så mycket ont. Med möjligheten att göra mer ont kommer också frestelserna och fallen för desamma. Alla har ont och gott i sig, den som har makt får därigenom möjligheten att visa upp detta extra tydligt.

Det andra bekymret är att makten är förrädisk. Den kan bli ett självändamål och till slut en berusning. Det är inte lätt att se skillnad på den som söker makt att hjälpa och den som söker makt att härska. På ytan kan de agera likadant. De kan vara lika älskvärda och trevliga, ja ofta är det så att maktmänniskorna är de trevligaste.

Det man kan se är vem som har en ideologi där man misstror makten. Inte bara den andre som just nu är i besittning av den, utan makten som sådan. Kommunismens bekymmer på detta område är att man trodde att bara makten skiftas från borgarna till arbetarna så är problemet löst. Avkolonialiseringen (som jag i grund och botten är positiv till) har visat oss samma sak. Det räcker inte att skifta makten från Europeiska kolonialherrar till inhemska herrar. I somliga fall har man bara gått ur askan i elden. Det räcker inte heller att avskaffa kommunistisk diktatur om den nya icke-kommunistiska makten inte heller den utövas i godhet och bevaras ofullkomlig.

Feminismen är en maktfördelningsteori. Som sådan kan den göra stora insatser när den befinner sig i opposition. Då kan den peka på hur de som innehar makten inte gör gott och hur de vägrar dela den till andra vars kompetens och godhet kan vara lika stor som deras. Men tro inte för ett ögonblick att ondskan skulle utrotas bara om feminismen som ideologi blev den rådande läran. Dess grundproblem är att den bara tittar på fördelningen av makt, också den.

Varningssignaler

Det sätt på vilket exempelvis Margareta Winberg avfärdat dem som inte är inne på samma spår som hon, det sätt på vilket man i sann öststatsanda vill göra vissa feministiska teorier till de enda godkända inom den akademiska världen, det sätt som man inom ROKS omhuldar också de mest aggressiva och hatiska feministerna och demoniserar alla män, allt det är tydliga varningssignaler. Detta är inte utslag av en ideologi som är sund. Detta är inte en skara människor som har den nödvändiga distans till makten som fenomen och sin egen lära som krävs för att vara en vettig kraft i samhället.

Nu väntar vi med spänning på om Gudrun Schyman och hennes vänner inom Feministiskt initiativ kommer visa sig ha omdömet att i ord och handling ge oss en bättre feminism än denna, eller om de skall framhålla denna inkvisitoriska feminism som sitt partiprogram.

Publicerad: 2005-05-23 07:17
Uppdaterad: 2005-05-23 04:09


Permalink

Senaste bloggar

Ny lärobok: Webbserverprogrammering 1 med PHP
2013-09-05 15:26

Köp min lärobok
2012-08-03 21:21

Vad är diskreta domskript?
2011-10-11 21:02

Framtidens programmeringsundervisning = patterns and paradigms first (del 3)
2011-05-22 07:00

Framtidens programmeringsundervisning = web first (del 2)
2011-05-08 14:35

Framtidens programmeringsundervisning = user first (del 1)
2011-04-19 13:38

Mina tankar och resurser om gy11 kurserna
2011-03-17 20:46

Alternativ utformning av arbetsplatsförlagt lärande
2010-11-07 07:16

Kort politiskt mellanspel
2010-09-05 18:34

Tyck till om mina kursplaner och köp min bok!
2010-05-31 16:00

Bloggar i samma ämne

Kort politiskt mellanspel
2010-09-05 18:34

Piratpartiet liknar Humanisterna
2009-06-08 16:29

Artiklar i samma ämne

Inga artiklar finns i ämnet.

Technorati


RSS-ikon
Uppdaterad: 2005-05-23 04:09    © Keryx