Forrest Gump o Jesus - 5

  Helande kärlek

Forrest och Jenny framför hennes gamla hus

När Forrest och Jenny är ute och går kommer de till hennes hus. Där pappan hade våldfarit sig på, kränkt och förnedrat henne. I sin vrede kastar hon sten efter sten på huset, men vad hjälper det?

Sometimes I guess there just aren't enough rocks (47 kb)

 Men Forrest ordnar en bulldozer! Huset som inte Jenny stenar rådde på blir jämnat med marken. Det kan vara en bild på Guds helande kärlek. 

Just här skiljer sig filmens Forrest Gump och Jesus Kristus åt som allra mest. Jenny måste på nytt lämna Forrest för att på egen hand hitta sin självrespekt och uppleva inre läkedom, så att hon kan - efter flera år - ta emot Forrests erbjudande om äktenskap. (På nytt har han varit den väntande och längtande!) 

För ``den förlorade sonen" (den återfunne sonen!) är det annorlunda. Det är av faderns kärlek som han blir helad.Fadern beordrar fram sin ``finaste dräkt" - symbolen för total rening och förlåtelse. Han ger order att man skall sätta "en ring på hans hand" - vilket symboliserar att sonen är insatt som en fullt myndig son, med den myndige sonens auktoritet. Sonen som ville bli en daglönare ges myndighet att befalla dem som han vill! 

De goda nyheterna med detta är att Gud kan älska oss till helande vi aldrig kan var kapabla till själva. Du behöver inte först få ordning på ditt liv. Du måste inte först uppleva inre läkedom. Ingen inre trasighet är för stor för att du inte skulle kunna komma till Gud idag!

 Sann kärlek

I know what love is (44 kb)

Av alla underbara saker som Forrest säger i filmen är nog ingen sannare än denna: ``I may not be a smart man, but I know what love is." Forrest kärlek beskriver mycket av Guds kärlek till oss. 

Låt mig få ge ytterligare tre kännetecken på denna kärlek. Där det första kanske är något förvånande!

Jenny vid bussen
 1. Den attackerade dem som skadade Jenny. Om man älskar någon kan man aldrig fördra att den man älskar blir slagen. Instinktivt reagerar Forrest och försöker rädda Jenny. Detta tror jag är innebörden i Guds dom. Alla de krafter som skadar Hans älskade skall krossas och straffas. Gud ser inte likgiltigt på när vi gör orätt mot varandra.
   
 2. Den upphörde aldrig
  • oavsett om den besvarades eller inte.
  • oavsett hur långt ner i förnedring Jenny hamnade (jfr. sonen som vaktade svinen.)
  • den mattades inte ens när Jenny sårade Forrest direkt!
    
 3. Den var intim samhörighet och njutning av varandra. Det som Forrest uttryckte med orden: ``We were like peas and carrots, Jenny and I."
   

Föregående sida  Nästa sida

| Inledning | Bildens brister | Godhet | Skapta för varandra | Villkorslös kärlek |
| Väntande fadern | Helande kärlek  | Sann kärlek | Verkligheten |

 

Till Keryx sida om livet

Maila webmaster