Pressmeddelande från WASP-EduTT/Lars Gunther.

Gymnasieskolans undervisning i webbteknik ska lära för framtiden — inte gårdagen

Idag lär många skolor ut metoder att göra hemsidor som är föråldrade och tekniskt undermåliga. Skolorna och läromedelsförlagen måste få tydliga signaler om att framtidens webb måste vara tillgänglig för alla och byggas upp med god teknik.

Det säger Lars Gunther, lärare i webbteknik på Nils Ericsson-gymnasiet i Trollhättan och ombud för The Web Standards Project Educational Task Force (WASP-EduTT). Gunther har granskat kursplanerna i de ämnen som berör webbteknik och menar att det finns ett behov av att förtydliga dem på ett par punkter. Därför har han just som ombud för WASP-EduTT skickat en skrivelse idag till berörda personer på Skolverket, med motivering och förslag till kompletterande text till kursplanerna. Lars Gunther fortsätter:

Hösten 2007 kommer Sverige få ett "nytt" gymnasium. Alla ämnen och kursplaner har skrivits om. Det som behöver förtydligas är tre saker: (1) Standarder, (2) att separera innehåll, design och beteende och (3) s.k. semantisk (meningsbärande) kod. Vi får inte fortsätta lära våra elever göra webbplatser med grötkod, som i sin tur utesluter användare för att de valt "fel" operativsystem eller webbläsare, eller för att de har någon funktionsnedsättning.

De nya kursplanerna motsäger inte detta; det finns ansatser att få med dessa aspekter när det exempelvis talas om etiska aspekter av tekniken. Bekymret är den stora okunskapen! Många lärare och många aktiva webbutvecklare vet inte om att det idag finns möjligheter att skapa visuellt attraktiva sidor som är tillgängliga, utan att det blir dyrare eller ens krångligare.

Själv är jag gymnasielärare, men när jag nu lämnar in denna skrivelse, så är det ett dokument som granskats av några av världens allra bästa webbutvecklare och lärare inom detta område. Det borde innebära att det som framförs har en viss tyngd. Skrivelsen är också granskad av flera svenska utvecklare, vars renommé torde vara bland de bästas. De har föreslagit förbättringar och några av dem står också med som undertecknare.

Tillsammans med kursplanerna tänker man från Skolverket också sända ut vägledande dokument, som beskriver hur man rent konkret skall omsätta kursplanernas ibland mer abstrakta visioner i praktisk undervisning. The Web Standards Project Educational Task Force menar att dessa dokument skall innehålla tydliga direktiv om standarder och tillgänglighet. Lars Gunther avslutar med att påtala följande:

Okunskap kan ursäktas, men att medvetet ignorera standarder och tillgänglighet är oursäktligt.För mera information:

Skrivelsen kan läsas på adressen http://keryx.se/wasp/och där presenteras också de med-undertecknande svenska webbutvecklarna.

Lars Gunther arbetar på Nils Ericsonsgymnasiet i Trollhättan (vars hemsida han dock inte gjort) och driver på fritiden ett litet företag, Keryx.

Mobil: 0708-73 63 45

Mejl: gunther - snabela - keryx.se

Alternativa format