Testsida: Användbara, tillgängliga autogenererade siffror

Detta är en test av hur man kan skicka siffror grupperade i tusental till seende användare, samtidigt som ord som miljoner och tusen skjuts in mellan siffergrupperna så att de blir begripliga för den som använder talsyntes. Detta förklaras i artikeln Användbara, tillgängliga autogenererade siffror.

Du kan testa detta genom att ändra bredden på din webbläsare. Siffrorna i den första raden skall kunna radbrytas medan siffrorna i de andra tre raderna skall förbli på samma rad. Blir fönstret så litet att de inte får plats bredvid utfyllnaden så skall de hoppa ned till nästa i klump.

Detta är bara utfyllnad för att göra raden längre. 71 123 001 789 001,00
Detta är bara utfyllnad för att göra raden längre. 1 miljard 231 miljoner 789 tusen 001
Detta är bara utfyllnad för att göra raden längre. 1 miljard 231 miljoner 789 tusen 001,0
Detta är bara utfyllnad för att göra raden längre. 1 miljard 231 miljoner 789 tusen 001,00
Detta är bara utfyllnad för att göra raden längre. 123 miljoner 001 tusen 001,01
Detta är bara utfyllnad för att göra raden längre. 12 miljoner 300 tusen 170,220
Detta är bara utfyllnad för att göra raden längre. 12 miljoner 300 tusen 170,2197